Готови са вече 3 песни за Деси Добрева. “Дос” е една от тях…
Огромно удоволствие е, да се сплита фолклорът ни с модерната музика, по правилен начин.